Bant Konveyör  
Arıtma tesislerinde gerek ızgara ve eleklerde tutulan katı atıkların gerekse çamur susuzlaştırmadan çıkan çamurun taşınması, yönlendirilmesi ve araca yüklenmesinde yaygın olarak bant konveyör kullanılmaktadırlar. Akıcı özelliği olan katı atıkların taşınması için ise helezonlu konveyörler tercih edilmektedir. Kullanım amacına göre yatay ya da eğimli olarak monte edilebilirler.


 

Izgara Presi  

Arıtma tesislerinde ince ızgara ve eleklerde tutulan katı atıkların sıkıştırılarak hem suyunun hem de hacminin azaltılması amacıyla kullanılmaktadırlar. 

Helezonlu Konveyör 

Arıtma tesislerinde gerek ızgara ve eleklerde tutulan katı atıkların gerekse çamur susuzlaştırmadan çıkan çamurun taşınması, yönlendirilmesi ve araca yüklenmesinde yaygın olarak bant konveyör kullanılmaktadırlar. Akıcı özelliği olan katı atıkların taşınması için ise helezonlu konveyörler tercih edilmektedir. Kullanım amacına göre yatay ya da eğimli olarak monte edilebilirler. 

Kum Ayırıcı 
Arıtma tesislerinde kum tutucularda tutulan kum, pompa ile iletildiğinden sulu kum şeklinde ortaya çıkmakta ve bu haliyle depolanamamaktadır. Kum ayrıcı, su ile kumu çöktürme prensibi ile birbirinden ayıran ve suyu savaklayıp kumu da helezonla nemli olarak depolamaya iletmeye yarayan ekipmandır. 

Pergel Vinç  
Pergel vinçler arıtma tesislerinde pompa, aeratör vb ekipmanların yerine indirilip kaldırılmasında kullanılmaktadırlar. İsteğe göre el kumandalı veya elektrik motorlu üretilmektedir.