DAF 

DAF prosesi; zoraki yüzdürme işlemi olarak da tanımlanabilir. Basınç altında su içinde çözünmüş havanın serbest ortama kavuşup ani basınç kaybı yaşamasıyla oluşan mikro kabarcıkların tüm tank yüzeyi boyunca alttan yukarı doğru yükselirken atıksu içindeki katı maddeleri yüzeye çıkarması ve buradaki sıyırıcı vasıtası ile de uzaklaştırılması prensibi ile çalışır. DAF ünitesi özellikle yağ içeren atıksuların arıtımında yaygın olarak kullanılmakla birlikte birçok endüstri atıksuyunda daha az yer kapladığı için çöktürme prosesi yerine de tercih edilmektedir.DAF öncesinde gerekliyse emülsiyon kırma ve flokülasyon işlemi de uygulanmalıdır.
Biyolojik Arıtma 

Ardışık Kesikli Sistem (AKR) : Atıksu debisinin nispeten az olduğu durumlarda tercih edilen ve havalandırma ile çöktürme işleminin aynı ünitede sırayla, ve dezenfeksiyonun deşarj sırasında boru içine yapıldığı prosestir. Bu proses aynı zamanda dönemsel olarak atıksu miktarının ve kirlilik yükünün değişken olduğu durumlarda da yüksek verimle çalışmaktadır. Ardışık kesikli prosesin bir diğer avantajı ise, prosesin özelliği nedeniyle çok az uzaklaştırılacak çamur miktarı oluşmasıdır.

Sürekli Sistem : Atıksu debisinin çok ve  atıksu miktarının nispeten homojen olduğu durumlarda tercih edilen ve havalandırma, çöktürme ve dezenfeksiyon işlemlerinin ayrı ünitelerde yapıldığı prosestir. Bu proseste sürekli uzaklaştırılacak çamur oluşumu söz konusu olduğundan oluşan fazla çamurun çürütülerek zararsız hale getirileceği bir ünite daha mevcuttur.


Kimyasal Arıtma 

Klasik olarak, kimyasal madde çözeltisi ilavesi sayesinde pıhtılaştırma ve yumaklaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve oluşan yumakların sakin ortamda çöktürülerek sudan ayrılması işlemlerinden oluşmaktadır. Atıksuyun kirletici özelliğine göre bu işlemlere ek olarak kimyasal indirgeme ve/veya yükseltgeme prosesleri de ilave edilebilmektedir. Çözelti hazırlama, dozaj ve karıştırma işleri ile reaksiyonun izlenmesi ve kontrolü isteğe göre tam otomatik, yarı otomatik veya el ile gerçekleştirilebilmektedir.
Yağ Akm Tutucu 

Yağ-akm tutucu tank içine yerleştirilen plakalar sayesinde laminer koşullar oluşur. Bu sayede, yoğunluğu sudan az olan yağ zerrecikleri su yüzeyinde toplanır ve vanalar veya ayarlanabilir bir savak vasıtasıyla sistemden uzaklaştırılır. Eğer yağ miktarı fazla ise yüzey sıyırıcısı da kullanılmaktadır. Çökebilen katılar da çökmeye uygun olarak imal edilmiş tank dibinde birikir ve zaman zaman çamur kurutma yatağına alınarak uzaklaştırılır.