Filtrepres

Su ve atıksu arıtma işleminin sonucunda ortaya çıkan çamurun katı atık olarak uzaklaştırılabilmesi için susuzlaştırılması gerekmektedir.

Filtrepresler, uygun şartlandırma sonrasında düşük maliyetle yüksek katı madde yüzdesine ulaşılabilen en etkili çamur susuzlaştırma ekipmanıdır. Çamurun basınç altında plakalar arasına beslenmesiyle suyunun süzülmesi prensibi ile çalışır. Ancak doldur-boşalt sistemi ile çalıştığı için çamur miktarının nispeten az olduğu durumlarda tercih edilmelidir.


Beltpres

Susuzlaştırılacak çamur debisinin yüksek olduğu durumlarda sürekli çalışmaya olanak tanıyan,  kolay işletim özelliği ve düşük işletme maliyeti ile en uygun evsel ve endüstriyel arıtma çamuru susuzlaştırma ekipmanıdır.

Beltpreste, taşıyıcı gövde üzerine yataklanmış tamburlar, ve tamburlar üzerinden geçirilmiş özel iki ayrı bandın (belt) farklı bölümlerine uygulanan değişik basınç kademeleri sayesinde, bant arasına beslenen çamur sıkıştırılarak suyu süzülmektedir. Beltprese çamurun beslenmesinden önce, suyunu bırakma özelliğinin kazandırılması için çamurun şartlandırılması gerekmektedir.